Thực đơn nhà trường

Thực Đơn Tuần 04 Tháng 07 Năm 2017

Vào lúc  03/07/2017,   lượt xem 277

 Thực đơn áp dụng từ ngày 24 tháng 07 đến ngày 29 tháng 07 năm 2017


Thực Đơn Tuần 03 Tháng 07 Năm 2017

Vào lúc  03/07/2017,   lượt xem 103

 Thực đơn áp dụng từ ngày 17 tháng 07 đến ngày 22 tháng 07 năm 2017


Thực Đơn Tuần 02 Tháng 07 Năm 2017

Vào lúc  03/07/2017,   lượt xem 119

 Thực đơn áp dụng từ ngày 10 tháng 07 đến ngày 15 tháng 07 năm 2017


Thực Đơn Tuần 01 Tháng 07 Năm 2017

Vào lúc  03/07/2017,   lượt xem 79

Thực đơn áp dụng từ ngày 03 tháng 07 đến ngày 08 tháng 07 năm 2017


Thực Đơn Tuần 04 Tháng 06 Năm 2017

Vào lúc  12/06/2017,   lượt xem 231

 Thực đơn áp dụng từ ngày 26 tháng 06 đến 01 tháng 07 năm 2017


Thực Đơn Tuần 03 Tháng 06 Năm 2017

Vào lúc  12/06/2017,   lượt xem 105

Thực đơn áp dụng từ 19 tháng 06 đến 24 tháng 06 năm 2017


Thực Đơn Tuần 02 Tháng 06 Năm 2017

Vào lúc  12/06/2017,   lượt xem 113

 Thực đơn áp dụng từ 12 tháng 06 đến17 tháng 06 năm 2017


Thực Đơn Tuần 01 Tháng 06 Năm 2017

Vào lúc  06/06/2017,   lượt xem 79

Thực đơn áp dụng từ ngày 05 tháng 06 đến10 tháng 06 năm 2017


Thực Đơn Tuần 05 Tháng 05 Năm 2017

Vào lúc  03/05/2017,   lượt xem 156

Thực đơn áp dụng từ ngày 29 tháng 05 đến ngày 03 tháng 06 năm 2017


Thực Đơn Tuần 04 Tháng 05 Năm 2017

Vào lúc  03/05/2017,   lượt xem 102

 Thực đơn áp dụng từ ngày 22 tháng 05 đến ngày 27 tháng 05 năm 2017


12345...