Thực đơn nhà trường

THỰC ĐƠN ĂN TRONG TUẦN NHÀ TRẺ – CHẤT LƯỢNG CAO ( 25-30/12/2017)

Vào lúc  29/12/2017,   lượt xem 370

 THỰC ĐƠN ĂN TRONG TUẦN  NHÀ TRẺ – CHẤT LƯỢNG CAO ( 25-30/12/2017)


THỰC ĐƠN ĂN TRONG TUẦN MẪU GIÁO – CHẤT LƯỢNG CAO (25-30/12/2017)

Vào lúc  29/12/2017,   lượt xem 133

 THỰC ĐƠN ĂN TRONG TUẦN  MẪU GIÁO – CHẤT LƯỢNG CAO  (25-30/12/2017)


Thực đơn tuần 03 tháng 10 năm 2017

Vào lúc  20/10/2017,   lượt xem 219

Thực đơn áp dụng từ ngày 23 tháng 10 đến ngày 28 tháng 10 năm 2017


Thực đơn tuần 02 tháng 10 năm 2017

Vào lúc  17/10/2017,   lượt xem 146

 Thực đơn áp dụng từ ngày 16 tháng 10 đến ngày 21 tháng 10 năm 2017


Thực Đơn Tuần 04 Tháng 07 Năm 2017

Vào lúc  03/07/2017,   lượt xem 470

 Thực đơn áp dụng từ ngày 24 tháng 07 đến ngày 29 tháng 07 năm 2017


Thực Đơn Tuần 03 Tháng 07 Năm 2017

Vào lúc  03/07/2017,   lượt xem 261

 Thực đơn áp dụng từ ngày 17 tháng 07 đến ngày 22 tháng 07 năm 2017


Thực Đơn Tuần 02 Tháng 07 Năm 2017

Vào lúc  03/07/2017,   lượt xem 274

 Thực đơn áp dụng từ ngày 10 tháng 07 đến ngày 15 tháng 07 năm 2017


Thực Đơn Tuần 01 Tháng 07 Năm 2017

Vào lúc  03/07/2017,   lượt xem 226

Thực đơn áp dụng từ ngày 03 tháng 07 đến ngày 08 tháng 07 năm 2017


Thực Đơn Tuần 04 Tháng 06 Năm 2017

Vào lúc  12/06/2017,   lượt xem 355

 Thực đơn áp dụng từ ngày 26 tháng 06 đến 01 tháng 07 năm 2017


Thực Đơn Tuần 03 Tháng 06 Năm 2017

Vào lúc  12/06/2017,   lượt xem 232

Thực đơn áp dụng từ 19 tháng 06 đến 24 tháng 06 năm 2017


12345...