Tin nhà trường

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ 30/4 VÀ 01/5

Vào lúc:   26/04/2017, Lượt xem: 679

 Theo sự chỉ đạo của :

- Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Đồng Nai 

- Công ty Cố Phần Giáo Dục THÀNH THÀNH CÔNG - TTC

 
THÔNG BÁO NGHỈ LỄ 30/4 VÀ 01/5
 
Mầm Non ABI-Đồng Nai 2, xin thông báo đến quý phụ huynh lịch nghỉ lễ ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và ngày quốc tế lao động 01/5 như sau:
- Do ngày 30/4 trùng vào ngày nghỉ chủ nhật nên được nghỉ bù vào ngày 02/05/2017 (thứ ba)