Tin nhà trường

Thông báo về lịch nghỉ học của các bé khối lớp Chồi - Lá

Vào lúc:   05/04/2017, Lượt xem: 971

 THÔNG BÁO

“Về việc Giáo viên tham dự lớp tập huấn Yoga Kid” 

               Kính gửi:      - Quý Phụ huynh học sinh trường mầm non Abi Đồng Nai 2

 

-         Thực hiện theo kế hoạch hoạt động của Công Ty Cổ phần Giáo Dc Thành Thành Công.

-         Căn cứ theo kế hoạch hoạt động của nhà trường năm 2017 -2018

 

Nhằm nâng cao chuyên môn và kỹ năng giảng dạy Yoga Kid cho Giáo viên – môn học sẽ được áp dụng vào chương trình học. Trường Mầm non Abi Đồng Nai 2 tổ chức lớp huấn luyện Yoga Kid cho Giáo viên khối lớp Chồi, Lá.

     Trường Mầm non Abi Đồng Nai 2 kính thông báo đến toàn thể quý phụ huynh về lịch nghỉ học của các bé khối lớp Chồi - Lá cụ thể như sau:

Các lớp nghỉ bao gồm : C2, C3, C4, L1, L2, L3

Các lớp không có tên trong danh sách vẫn đi học bình thường.

Thời gian nghỉ : TThứ 6, ngày 07/04/2017 đến hết thứ 7, ngày 08/04/2017.

Thời gian đi học lại : Thứ 2, ngày 10/04/2017

Để tạo điều kiện cho các cô tham gia khóa học nhà trường kính mong nhận được sự

hỗ trợ của Quý phụ huynh.

 

Trân trọng cám ơn !

 

                                                                                                                             Hiệu trưởng

*Nơi nhận:   

                                                                                                                                   (Đã ký)

- Các phòng ban,

- Lưu VP.                                                                                                    Nguyễn Thị Hà Giang